Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
13.01.2017 23.01.2017 Inspektor w dziale Melioracji Szczegóły
13.12.2016 23.12.2016 Starszy inspektor w dziale Programów Unijnych i Zamówień Publicznych Szczegóły
28.06.2016 08.07.2016 Inspektor w dziale melioracji Szczegóły
31.08.2016 12.09.2016 Inspektor w dziale programów unijnych i zamówień publicznych Szczegóły
12.11.2015 23.11.2015 Referent ds. konserwacji Szczegóły
22.12.2015 05.01.2016 Referent ds. konserwacji Szczegóły